Om NorEnviro

Dataset

2016
Norway
End-of-life treatment / Waste collection
Open
2017
Norway
Materials production / Wood
Open
2020
Norway
Energy carriers and technologies / Electricity
Open
2016
Norway
Materials production / Other materials
Open
2016
Norway
Materials production / Other materials
Open
2016
Norway
Materials production / Other materials
Open
2017
France
Materials production / Wood
Open
2016
Norway
Materials production / Other materials
Open
2020
Norway
Energy carriers and technologies / Electricity
Open

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data