Om NorEnviro

Dataset

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2019

Norway

Materials production / Food and renewable raw materials
Open

2021

Norway

Materials production / Food and renewable raw materials
Open

2021

Norway

Materials production / Food and renewable raw materials
Open

2017

Norway

Materials production / Food and renewable raw materials
Closed

2020

Norway

Materials production / Food and renewable raw materials
Open

2020

Norway

End-of-life treatment / Material recycling
Open

2021

Norway

Energy carriers and technologies / Heat and steam
Open

2017

 

France (FR)

 

Materials production / Wood
Open
2016

Norway

Materials production / Other materials
Open
2021

Norway

Materials production / Organic chemicals
Open

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data