Name

Classification

Provider

Production of microfibrillated cellulose (MFC) of the Exilva Piano grade, in a 2% concentration at the Exilva industrial MFC plant in Sarpsborg, Norway. The functional unit is 1 kg dry product at factory gate, without packaging. The modelling of the Exilva plant has been part of work package 7 (WP7) of the H2020 BBI JU Exilva project ‘Flagship demonstration of an integrated plant towards large scale supply …

Production of microfibrillated cellulose (MFC) of the Exilva Piano grade, in a 10% concentration at the Exilva industrial MFC plant in Sarpsborg, Norway. The functional unit is 1 kg dry product at factory gate, without packaging. The modelling of the Exilva plant has been part of work package 7 (WP7) of the H2020 BBI JU Exilva project ‘Flagship demonstration of an integrated plant towards large scale supply…

Production of microfibrillated cellulose (MFC) of the Exilva Forte grade, in a 2% concentration at the Exilva industrial MFC plant in Sarpsborg, Norway. The functional unit is 1 kg dry product at factory gate, without packaging. The modelling of the Exilva plant has been part of work package 7 (WP7) of the H2020 BBI JU Exilva project ‘Flagship demonstration of an integrated plant towards large scale supply …

Production of microfibrillated cellulose (MFC) of the Exilva Forte grade, in a 10% concentration at the Exilva industrial MFC plant in Sarpsborg, Norway. The functional unit is 1 kg dry product at factory gate, without packaging. The modelling of the Exilva plant has been part of work package 7 (WP7) of the H2020 BBI JU Exilva project ‘Flagship demonstration of an integrated plant towards large scale supply…

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data