Om NorEnviro

Sign up

Making an account is free. Once you made an account, you can download LCA data. 

Privacy

By creating an account, you accept our privacy policy. This means that we store the personal information in the form you fill in when you create the account. We also store which pages you have visited on norenviro.no and datasets that have been downloaded, for the sole purpose of obtaining general statistics on the use of the datasets, and to check for any misuse or mass download of data.

Do you want us to delete all information about you, contact us!.


Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk