NorEnviro tilrettelegger for at FOU-miljøer og bedrifter kan tilgjengeliggjøre LCA-data gjennom en felles infrastruktur og fungerer dermed som et slags nasjonalbibliotek for LCA-data.

Gjennom NorEnviro får FOU-miljøer muligheten til å tilgjengeliggjøre en del av sin forskning i form av LCA data. Dette har blitt et krav i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EU. I tillegg får bedrifter og sektorer i Norge muligheten til å dele informasjon om og eventuelle LCA-data for sine produkter og prosesser. Dette fører til at beslutningen blir tatt med mest mulig spesifikke data.

Den enkelte dataleverandør har ansvar for datakvalitet. NorEnviro legger imidlertid til rette for mest mulig standardisert kvalitet og vil derfor utvikle og tilby systemer for kvalitetssikring, felles metodegrunnlag  og metadata.

NorEnviro sin primære målgruppe er LCA eksperter.  LCA data vil være tilgjengelig i flere LCA dataformater (ILCD, Ecospold v2, Simapro CSV) slik at de kan bli importert i ulike typer LCA software.

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data