Om NorEnviro

NorEnviro er etablert som et senter for LCA-data i Norge i regi av NORSUS Norsk Institutt for bærekraftforskning (tidligere Østfoldforskning), og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Senteret ble formelt etablert 1.8.2017 med finanisering fra sentrale eiere i NORSUS, Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

Senterleder

Professor Ole Jørgen Hanssen, NORSUS

Faglig ansvarlig

Forsker Pieter Callewaert, NORSUS

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk