Om NorEnviro

Faba beans (Vicus Fabia); dried, 15% water; at farmgate

Reference flow
1 kg dried faba beans
Location
Norway
Reference year
2017
Technological Quality Level
Good
Geographical Quality Level
Very Good
Time Quality Level
Very Good

Product name

Faba beans (Vicus Fabia); dried, 15% water; at farmgate

Reference flow

1 kg dried faba beans

System boundaries

The system ends at farmgate. Growing and drying included. Includes production of fertilizers, pesticides, diesel, limestone, seeds, machinery, buildings. Also includes the effects of soil mineralisation, calculated with the ICBM model, as CO2 emissions and N2O emissions.

Use advice of the dataset

In Norwegian: Åkerbønner, bondebønner, hestebønner.

Precrop effects are not included.


Technology description

The process is representative for conventional agriculture. The technology is representative for faba beans growing in Norway. Due to lack of data, a simplified model for drying has been used. Also, fuel use has been estimated using a model (the DRIFT model) using field operations data (ploughing, harrowing, spraying, etc). Expert advice has been used to corroborate data from survey of farmers.

Quality level

Good


Location

Norway

Geographical representativeness description

Data is representative for Norway since it’s based on a survey conducted in Norway and supported by expert advice from NLR and NIBIO. All regions were faba beans are grown in Norway are included.

Quality level

Very Good


Reference year

2017

Time representativeness description

Farmers and experts are asked to give data on a representative year. They were asked to give the answers for 2017 if that was a representative year.

Time quality level

Very Good


LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

Emissions of dinitrogen monoxide, ammonia, nitrogen dioxide and carbon dioxide are calculated based on the IPCC (2006). The emissions include direct and indirect emissions from application of mineral fertiliser, leaching and runoff and crop residues returned to soils and emissions from application of limestone. Changes in soil organic carbon (SOC) is modelled using the ICBM method.

Cut off for mass or energy flows

Very small impacts such as packaging for seeds, pesticides and fertilizer not included.

Data treatment and extrapolations principles

Based on survey and expert advice.

Data collection period

2017-2018


Data set generator

Erik Svanes

Access and use restrictions

Closed, please contact pieter@norsus to get access to the dataset.


Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk