Om NorEnviro

Waste treatment of PP and other film, from households, put on market.

Reference flow
1 tonne PP and other film put on market.
Location
Norway
Reference year
2020
Technological Quality Level
Very good
Geographical Quality Level
Very good
Time Quality Level
Very good

Product name

Waste treatment of PP and other film, from households, put on market.

Reference flow

1 tonne PP and other film put on market.

System boundaries

Includes the collection of plastic packaging waste (PPW) by municipalities and further waste treatment. Separated PPW is transported by train to Germany for further sorting and recycling. Sorting residues are incinerated in Germany. PPW discarded in the residual waste bin is either sent to a mixed-waste MRF in Norway or incinerated at a local incineration plant in Norway. The inventory does not include avoided emissions because of secondary products substituting other products.

Use advice of the dataset

This dataset should be used when modelling treatment of PP and other film (not PE film) from household waste in Norway. If the purpose is to compare different waste treatment options (e.g. recycling and energy recovery), the avoided emissions should be included in each system. 1000 kg PP and other film material is used in the production of 100 kg PO, 1.2 kg PP, 1.2 kg HPDE and 11.7 kg LDPE granulate in addition to the production of 18085 MJ heat and 2702 MJ electricity in Norway and 2064 MJ heat and 1058 MJ electricity in Germany.


Technology description

PPW is either source separated by households or collected together with mixed waste and separated in a mixed-waste MRF afterward. In the dataset, 82% of the generated PPW is source separated, 18% is separated from mixed waste in a mixed-waste MRF. The separated PPW is sorted and recycled in three different facilities in Germany. More information about the facilities is available in Callewaert et al. (2023)

Quality level

Very good

Location

Norway

Geographical representativeness description

The Producer Responsibility Organisation (PRO) managing the system covers 80% of Norway population, the remaining 20% of the population (mainly Oslo) is covered by another PRO which is not included in the dataset. Site specific data is collected for the mixed waste MRFs in Norway and for the three facilities in Germany. For the background processes, ecoinvent v3.9 cut-off is used.

Quality level

Very good

Reference year

2020

Time representativeness description

Generated amount of PP and other film is based on the generated amount of PPW and its composition. Source separation efficiency, transport data and division of PPW between different treatment facilities in Germany is from 2020.

Time quality level

Very good

LCI method principle

Attributional

Data collection period

2020

Data set generator

Pieter Callewaert

References

Callewaert, P., Lerche Raadal, H. & Lyng, K.-A. (2023). How to achieve ambitious recycling targets for plastic packaging waste? The environmental impact of increased waste separation and sorting in Norway. Waste Management, 171, 218-226. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.08.037


Access and use restrictions

Open

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk