Om NorEnviro

Electricity AC; consumption mix, to consumer; medium voltage 

Reference flow
1 kWh
Location
Norway
Reference year
2022
Technological Quality Level
Good
Geographical Quality Level
Good
Time Quality Level
Very Good

Product name

Electricity AC; consumption mix, to consumer; medium voltage

Reference flow

1 kWh

System boundaries

The process includes production and distribution of the consumption mix of electricity in Norway. The process start with production of energy, includes import/export (NVE, fysisk miks), and the production, and end-of-life of the infrastructure necessary for the distribution of electricity. This includes data on primary substations, overhead lines, ground and sea cables. Losses and compensation of losses of SF6 is included, as is energy losses in the system. The system boundary ends at the point of the consumer of electricity at high voltage level (> 66 kV – corresponding to the regional transmission network in Norway) for the high voltage process, at the point of the consumer at 12 or 22 kV for medium voltage, and at the point of the consumer at 320 or 400 V for low voltage.

Wastes and end-of-life

End-of-life is modelled according to cut-off. No credits for recycling are included in the dataset. Average European waste treatment according to EN 50936, Table G4 is assumed.

Use advice of the dataset

Note that data on land transformation has not been modified for Norwegian conditions and is equal to the assumptions in the background database ecoinvent 3.9.1. The dataset is based on data collected for the Norwegian regional transmission network, and this data has been extrapolated to also represent the transmission network (sentralnettet). So, the user should be aware that this cause some uncertainty related to the dataset.

Technology description

The technology is representative of the Norwegian electric energy production and distribution in 2022. Data on the regional transmission network is based on data from 2022 (that includes SF6 losses, energy losses and total length of the electricity network). The foreground system includes specific data on the network – based on data from one DSO in Norway – representative for the entre regional transmission network, and the amount of produced energy from each energy source in 2022 according to NVE.

Quality level

Good

Location

Norway

Geographical representativeness description

Foreground data based on reported data from Norwegian DSOs. Technology closest to Norwegian production and import. Waste management according to European averages.

Quality level

Good

Reference year

2022

Time representativeness description

Data based on electric energy production and distribution in year 2022. Annual average of SF6 losses, energy losses being used. Data on the electricity network infrastructure from 31.12.2022.

Time quality level

Very Good

LCI method principle

Attributional

Cut off for mass or energy flows

No cut-off. 100 % of infrastructure components are included in the datasets. No cut-off in energy flows.

Data treatment and extrapolations principles

The main data on the network infrastructure is collected from one DSO in Norway. This includes the types of components and the composition of the components. 95 % coverage of the variation within one component type that is extrapolated to cover 100 % of the component.

Data collection period

2022-2024

Data set generator

Regina Skattenborg

References

OR.10.24 Miljøpåvirkning fra nettvirksomhet Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp). (2022). [Nettinfrastruktur i Norge]. Retrieved from: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/oekonomisk-regulering-av-nettselskap/rapportering-av-data/oekonomisk-og-teknisk-rapportering-erapp/. Access date: 08.12.2023 Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2022. (2022). [Consumption mix in Norway]. Retrieved from: Hvor kommer strømmen fra? – NVE. Access date: 28.05.2024.

Access and use restrictions

Open

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk