Om NorEnviro

Navn

Sektor

The aim earthresQue, is to develop technologies and systems for sustainable handling and treatment of waste and surplus masses. earthresQue will facilitate and encourage cross-disciplinary research and innovation inspired by the needs of the user partners from the construction and waste management industry, and the public sector. The project has 8 research partners and 24 user partners representing different ends …

The opportunity exploited in SYLFEED is to look at a more sustainable raw material source to produce protein for feed: Lignocellulose (non-food biomass from wood). The project combines lab trials for selection of strains for conversion of lignocellulose to sugar and protein, fish feed trials, and economic and environmental modelling. Life cycle assessment is used to understand the environmental performance of the …

Gjennom økt fokus på bærekraftig innovasjon og sirkulær økonomi stilles det stadig strengere miljøkrav til virksomheter, og utviklingen av bærekraftige produkter er en forutsetning for å lykkes i markedet. Fornybar energi vil i slike perspektiver ikke være utelukkende miljøvennlige i kraft av å være fornybar, men det blir nødvendig også å inkludere miljøaspekter knyttet til produkter og tjenester i…

Bærekraftig Biogass var et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådets EnergiX-program.

Målsetningen til prosjektet har vært å øke konkurransedyktigheten til verdikjeder for biogass. Prosjektet har blant annet bidratt til dette ved å:

  • Kartlegge tilgangen og potensialet til nye råstoff til biogassproduksjon
  • Utvikle metodikk for å detektere plast i bio…

Prosjektet har som mål å utvikle marknaden for mikrofibrillær cellulose slik at produksjonsanlegget for Exilva MFC ved Borregaard kan komme i full drift.

Arbeidet er delt inn i ulike arbeidspakkar der Østfoldforskning er ansvarleg for å vurdere dei miljømessige og sosiale prestasjonane til Exilva mikrofibrillert cellulose. Til dette blir E-LCA og S-LCA brukt som metodar. I dei andre arbeidspak…

There is an increasing interest in plastics, both as a resource and as a pollutant. Climate change and environmental concerns have boosted the development of various types of biodegradable plastics. Biodegradable and compostable plastics appear in new products, creating challenges regarding handling and waste treatment. Biodegradable plastics are rarely degraded so quickly and completely that the products disappea…

In the public debate about climatic and environmental issues, animal-sourced food is a frequent topic. But what do we really know about the total consequences of producing meat and milk in Norway? Which effect has the utilizing of domestic resources for livestock production for environmental, economic and social sustainability? Is livestock a natural part of the resource cycle in Norway and is livestock a part of …

FoodProFuture har som mål å utvikle en kunnskapsplattfrom for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster til gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold. Slike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere …

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk