Om NorEnviro

EXILVA

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som mål å utvikle marknaden for mikrofibrillær cellulose slik at produksjonsanlegget for Exilva MFC ved Borregaard kan komme i full drift.

Arbeidet er delt inn i ulike arbeidspakkar der Østfoldforskning er ansvarleg for å vurdere dei miljømessige og sosiale prestasjonane til Exilva mikrofibrillert cellulose. Til dette blir E-LCA og S-LCA brukt som metodar. I dei andre arbeidspakkane blir det brukt avanserte skanning- og målemetodar for å bestemme lengde, størrelsesfordeling, reologi og andre karakteristikkar for den mikrofibrillerte cellulosen. Produksjon av trelaminat på lab- og pilotskala er også ein del av prosjektet.

Produkter
Mikrofibrillert cellulose (MFC), plantevernmiddel, hudkrem, hårbalsam, drikkevareemballasje, lim, sponplater og OSB-plater.

Prosjektleder
Ingunn Saur Modahl

ism@norsus.no

Kontaktperson LCA
ism@norsus.no

Finansieringskilde
EU

Prosjektperiode
2016-05-01 - 2020-04-30

Partnere
Borregaard (Noreg), Ayming (Frankrike), Chimar (Hellas), KTH (Sverige), Unilever (Storbritannia) og Østfoldforskning (Noreg)

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk