Om NorEnviro

Centre for Rescue of Earth Materials and Wastes in the Circular Economy

Prosjektbeskrivelse

The aim earthresQue, is to develop technologies and systems for sustainable handling and treatment of waste and surplus masses. earthresQue will facilitate and encourage cross-disciplinary research and innovation inspired by the needs of the user partners from the construction and waste management industry, and the public sector. The project has 8 research partners and 24 user partners representing different ends of the material flow and value chain.

Produkter
Construction masses, lightly contaminated masses, landfills, bottom ash, industrial waste etc.

Prosjektleder
Helen Kristine French

Kontaktperson LCA
ojh@norsus.no

Finansieringskilde
Research Council of Norway (RCN)

Prosjektperiode
2020-11-01 - 2028-10-31

Prosjekteier
Norwegian University of Life Sciences

Partnere
NMBU, NGI, NILU, IFE, NIVA

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk