Om NorEnviro

PacKnoPlast – Sustainable Decision-making for food packaging given consumer rejection of plastic

Prosjektbeskrivelse

Prosjektleder
Cecilia Askham

Finansieringskilde
Research Council of Norway (RCN)

Prosjektperiode
2019-04-01 - 2022-06-30

Prosjekteier
NORSUS: Norwegian Institute for Sustainability Research

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk