Om NorEnviro

Innovative and sustainable exploitation of plant proteins in future foods – FoodProFuture – 267858

Prosjektbeskrivelse

FoodProFuture har som mål å utvikle en kunnskapsplattfrom for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster til gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold. Slike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, noe som gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Prosjektet vil ah fokus på vekster som kan dyrkes under norske forhold (belgvekster og havre), samt sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskaper om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, skal det lages helseriktige modell-produkter med høy sensorisk kvalitet. Funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter skal studeres. Prosjektet vil gi kunnskap om helse og sikkerhetsaspekter ved plantebaserte produkter, og miljøkonsekvenser av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker vil bli vurdert. Prosjektet vil gi ny innsikt om forbrukeres krav til plantebaserte produkter og markeder, og avdekke aktuelle barrierer i matsystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining. Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold.

Produkter
Eksisterende proteinkilder, hovedsakelig av animalsk opprinnelse, og av nye proteinkilder basert på planter. Fokus vil være på fababønner, erter og havre, samt restprodukter fra produksjon av rapsolje og hvetemel.

Prosjektleder
Anne Kjersti Uhlen

Kontaktperson LCA
erik@norsus.no

Finansieringskilde
NMBU - Norwegian University of Life Sciences

Prosjektperiode
2017-04-01 - 2021-03-31

Prosjekteier
Norwegian University of Life Sciences

Partnere
Orkla, Foods, HOFF, Mills, Gartnerhallen, BAMA, AM Nutrition, Halogen, Norsk Matraps, Borregaard, Skala AS

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk