About NorEnviro

Innovative and sustainable exploitation of plant proteins in future foods – FoodProFuture – 267858

Project description

FoodProFuture har som mål å utvikle en kunnskapsplattfrom for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster til gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold. Slike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, noe som gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Prosjektet vil ah fokus på vekster som kan dyrkes under norske forhold (belgvekster og havre), samt sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskaper om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, skal det lages helseriktige modell-produkter med høy sensorisk kvalitet. Funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter skal studeres. Prosjektet vil gi kunnskap om helse og sikkerhetsaspekter ved plantebaserte produkter, og miljøkonsekvenser av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker vil bli vurdert. Prosjektet vil gi ny innsikt om forbrukeres krav til plantebaserte produkter og markeder, og avdekke aktuelle barrierer i matsystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining. Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold.

Products under analysis
Eksisterende proteinkilder, hovedsakelig av animalsk opprinnelse, og av nye proteinkilder basert på planter. Fokus vil være på fababønner, erter og havre, samt restprodukter fra produksjon av rapsolje og hvetemel.

Project leader
Anne Kjersti Uhlen

Contact person LCA
erik@norsus.no

Financing
NMBU - Norwegian University of Life Sciences

Project period
2017-04-01 - 2021-03-31

Project owner
Norwegian University of Life Sciences

Partners
Orkla, Foods, HOFF, Mills, Gartnerhallen, BAMA, AM Nutrition, Halogen, Norsk Matraps, Borregaard, Skala AS

Choose format

NorEnviro has been established under the auspices of NORSUS and NMBU, with the aim to increase the (re)use of LCA data. This is achieved by facilitating that LCA data from different research sources is made available.

LCA data are used to analyse the environmental impact of products, systems and services. The data are structured as an inventory list (for LCA experts) or as a single impact score (for companies).

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Search