Om NorEnviro

Bærekraftig Biogass

Prosjektbeskrivelse

Bærekraftig Biogass var et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådets EnergiX-program.

Målsetningen til prosjektet har vært å øke konkurransedyktigheten til verdikjeder for biogass. Prosjektet har blant annet bidratt til dette ved å:

  • Kartlegge tilgangen og potensialet til nye råstoff til biogassproduksjon
  • Utvikle metodikk for å detektere plast i biorest
  • Utvikle løsninger for utnyttelse av CO2 fra oppgradering av biogass, og bruk av dette i veksthus
  • Dokumentere miljøeffektene til de ulike produktene og tjenestene fra to biogassanlegg, utvikle metodikk for miljødeklarasjon av biogass som drivstoff og biogjødsel og utarbeide utkast til miljødeklarasjoner
  • Undersøke mulighetene for å etablere et system for opprinnelsesgarantier for biogass i Norge.

 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med avfallsbransjen med kobling mot blant annet frukt- og grøntsektoren. Partnere har vært Lindum AS, Oslo EGE/Romerike Biogassanlegg, VEAS, BAMA, Gartnerhallen og Avfallsforsk. Referansegruppen i prosjektet har bestått av representanter fra bransjeorganisasjoner, myndigheter og interesseorganisasjoner. Forskningspartnere har vært NIBIO, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri (tidligere TelTek) og Lunds Universitet.

Produkter
Produkter og tjenester knyttet til behandling av organisk avfall og husdyrmøkk, som biogassproduksjon av organisk avfall, biogass som drivstoff, biogjødsel til jordforbedring og plantenæring.

Miljøpåvirkninger
I hovedsak klimagassutslipp, men EPD-indikatorer for drivstoff

Prosjektleder
Ole Jørgen Hanssen

ojh@norsus.no

Kontaktperson LCA
kari-anne@norsus.no

Finansieringskilde
Research Council of Norway (RCN)

Prosjektperiode
2017-01-01 - 2019-12-29

Prosjekteier
NORSUS: Norwegian Institute for Sustainability Research

Partnere
Lindum AS, Oslo EGE/Romerike Biogassanlegg, VEAS, BAMA, Gartnerhallen, Avfallsforsk Forskningspartnere har vært NIBIO, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri (tidligere TelTek) og Lunds Universitet.

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk