About NorEnviro

Bærekraftig Biogass

Project description

Bærekraftig Biogass var et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådets EnergiX-program.

Målsetningen til prosjektet har vært å øke konkurransedyktigheten til verdikjeder for biogass. Prosjektet har blant annet bidratt til dette ved å:

  • Kartlegge tilgangen og potensialet til nye råstoff til biogassproduksjon
  • Utvikle metodikk for å detektere plast i biorest
  • Utvikle løsninger for utnyttelse av CO2 fra oppgradering av biogass, og bruk av dette i veksthus
  • Dokumentere miljøeffektene til de ulike produktene og tjenestene fra to biogassanlegg, utvikle metodikk for miljødeklarasjon av biogass som drivstoff og biogjødsel og utarbeide utkast til miljødeklarasjoner
  • Undersøke mulighetene for å etablere et system for opprinnelsesgarantier for biogass i Norge.

 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med avfallsbransjen med kobling mot blant annet frukt- og grøntsektoren. Partnere har vært Lindum AS, Oslo EGE/Romerike Biogassanlegg, VEAS, BAMA, Gartnerhallen og Avfallsforsk. Referansegruppen i prosjektet har bestått av representanter fra bransjeorganisasjoner, myndigheter og interesseorganisasjoner. Forskningspartnere har vært NIBIO, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri (tidligere TelTek) og Lunds Universitet.

Products under analysis
Produkter og tjenester knyttet til behandling av organisk avfall og husdyrmøkk, som biogassproduksjon av organisk avfall, biogass som drivstoff, biogjødsel til jordforbedring og plantenæring.

Impact categories
I hovedsak klimagassutslipp, men EPD-indikatorer for drivstoff

Project leader
Ole Jørgen Hanssen

ojh@norsus.no

Contact person LCA
kari-anne@norsus.no

Financing
Research Council of Norway (RCN)

Project period
2017-01-01 - 2019-12-29

Project owner
NORSUS: Norwegian Institute for Sustainability Research

Partners
Lindum AS, Oslo EGE/Romerike Biogassanlegg, VEAS, BAMA, Gartnerhallen, Avfallsforsk Forskningspartnere har vært NIBIO, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri (tidligere TelTek) og Lunds Universitet.

NorEnviro has been established under the auspices of NORSUS (formerly Østfoldforskning) and NMBU, with the aim to increase the (re)use of LCA data. This is achieved by facilitating that LCA data from different research sources is made available.

LCA data are used to analyse the environmental impact of products, systems and services. The data are structured in specific ways for use in LCA software. 

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data