Om NorEnviro

NorEnviro er under kontinuerlig utvikling og en første versjon av data-plattformen er tatt i bruk i høst 2021. Dette inkluderer muligheten til å laste opp LCA data på plattformen, samt muligheten til å dele dataene med LCA ekseperter. I tillegg har plattformen blitt koblet mot GLAD (Global LCA Data Access network) for å øke internasjonal oppmerksomhet rundt dataene. NORSUS Norsk Institutt for bærekraftsforskning jobber også med å kartlegge og kvalitetsikre LCA-data fra pågående og avsluttede prosjekter.

NorEnviro har inngått et nært samarbeid med selskapet PRé i Nederland. Selskapet er en av verdens ledende leverandører av modell- og analyseverktøy for livsløpsanalyser (SimaPro). PRé har utviklet en online LCA plattform som fungerer som basis for NorEnviro. På denne plattformen får hver aktør som ønsker å dele data gjennom NorEnviro et privat område. Der kan man laste opp, justere og dokumentere LCA dataene fram til at de er klar for kvalitetssikring og publisering. Dataene kan bli publisert på ulike nivåer, og det er dataleverandøren selv som bestemmer hvordan dataene blir tilgjengelig og under hvilke betingelser.

LCA plattformen utviklet av PRé vil også gi mulighet til å integrere NorEnviro direkte i LCA- software. Det betyr at LCA- dataene publisert gjennom NorEnviro blir direkte tilgjengelig I online versjonen av Simapro, noe som eliminerer behovet for å laste ned og opp datasett.

 

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk