Om NorEnviro

SYLFEED

Prosjektbeskrivelse

The opportunity exploited in SYLFEED is to look at a more sustainable raw material source to produce protein for feed: Lignocellulose (non-food biomass from wood). The project combines lab trials for selection of strains for conversion of lignocellulose to sugar and protein, fish feed trials, and economic and environmental modelling. Life cycle assessment is used to understand the environmental performance of the new technology. 

SYLFEED consists of several work packages with different scientific methods from laboratory methods for development of biorefinery processes to animal testing to desktop studies of economic and environmental viability. The LCA method used to assess the environmental performance of the technology is partly based on methods recommended during the work with Environmental Footprints (EF) at the EU level.

Produkter
Proteiner til dyrefôr fra ulike kilder: plantevekster (soya og raps), organiske avfallsressurser (SCP), fiskemel, insektsmel, og trevirke

Miljøpåvirkninger
Utvalge miljøbelastningskategorier fra PEFCR for feed for food producing animals

Prosjektleder
Andreas Brekke

andreas@norsus.no

Kontaktperson LCA
andreas@norsus.no

Finansieringskilde
EU

Prosjektperiode
2017-09-01 - 2021-09-01

Prosjekteier
NORSUS: Norwegian Institute for Sustainability Research

Partnere
Arbiom (Frankrike), Matís (Island), Norske Skog Golbey (Frankrike), Processum (Sverige), Skretting (Norge), Laxa (Island), Prayon (Belgia), Bio Base Europe Pilot Plant (Belgia), Bioprocess Pilot Facility (Nederland), og Østfoldforskning (Norge)

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk