Om NorEnviro

Idégrunnlaget for datainfrastrukturen

Ideen bak NorEnviro infrastruktursøknad er å utvikle en struktur som skal fallsystemer (livsløpsdata) for norske forhold, enten de fungere som et nasjonalbibliotek for miljø- og ressursdata. Gjennom en produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør felles dataplattform skal forskningsmiljøer som gjennomfører livsløpsanal- et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, yse som del av sin forskning og «produserer» miljø- og ressursdata, kunne dokumentasjon og design av produkter og systemer t systematisere og tilgjengeliggjøre denne i en felles dataplattform. 

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og res- sursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata som finnes nasjonalt og internasjonalt. Det er det enkelte forskningsmiljø sitt ansvar å ivareta kvalitet på datene som legges ut innenfor strukturen. NorEnviro vil imidlertid legge til rette for mest mulig standardisert kvalitet på det som finnes av data i strukturen, gjennom å tilby systemer for kvalitetssikring, systemer for å beskrive metadata (data om data), gode ar- beidsprosesser for å frembringe datasett av høy kvalitet, felles metode- grunnlag og kompetanse i forvaltning av forskningsdata på området.

Del dette

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk