About NorEnviro

Idégrunnlaget for datainfrastrukturen

Ideen bak NorEnviro infrastruktursøknad er å utvikle en struktur som skal fallsystemer (livsløpsdata) for norske forhold, enten de fungere som et nasjonalbibliotek for miljø- og ressursdata. Gjennom en produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør felles dataplattform skal forskningsmiljøer som gjennomfører livsløpsanal- et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, yse som del av sin forskning og «produserer» miljø- og ressursdata, kunne dokumentasjon og design av produkter og systemer t systematisere og tilgjengeliggjøre denne i en felles dataplattform. 

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og res- sursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata som finnes nasjonalt og internasjonalt. Det er det enkelte forskningsmiljø sitt ansvar å ivareta kvalitet på datene som legges ut innenfor strukturen. NorEnviro vil imidlertid legge til rette for mest mulig standardisert kvalitet på det som finnes av data i strukturen, gjennom å tilby systemer for kvalitetssikring, systemer for å beskrive metadata (data om data), gode ar- beidsprosesser for å frembringe datasett av høy kvalitet, felles metode- grunnlag og kompetanse i forvaltning av forskningsdata på området.

Del dette

Choose format

NorEnviro has been established under the auspices of NORSUS and NMBU, with the aim to increase the (re)use of LCA data. This is achieved by facilitating that LCA data from different research sources is made available.

LCA data are used to analyse the environmental impact of products, systems and services. The data are structured as an inventory list (for LCA experts) or as a single impact score (for companies).

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data