Om NorEnviro

NorEnviro er et nasjonalt senter for forvaltning av miljø- og ressursdata for produkter, materialer, prosesser, energi- og avfallssystemer i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

LCA-DATA
Life-cycle assessment or life cycle SasøsesksmienLt (CLCA, a life-cycle analysis) is a methodology for assessing environmental impacts associated with all the stages of the life-cycle of a commercial product, process, or service.

LCA thus assesses cumulative poten- tial environmental impacts. produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

NorEnviro er et nasjonalt senterfor miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallsystemer (livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk