Om NorEnviro

Norsk senter for LCA-data

NorEnviro tilrettelegger for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir kvalitetssikret og tilgjengeliggjort. Økt bruk og gjenbruk av LCA-data vil bidra til å unngå dobbeltarbeid og øke kvaliteten av LCA-analyser i Norge.

LCA-data

En tjeneste levert av NorEnviro

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk