About NorEnviro

Downloading dataset.....

If download didn’t happend automatically, click the button below.

NorEnviro has been established under the auspices of NORSUS (formerly Østfoldforskning) and NMBU, with the aim to increase the (re)use of LCA data. This is achieved by facilitating that LCA data from different research sources is made available.

LCA data are used to analyse the environmental impact of products, systems and services. The data are structured in specific ways for use in LCA software. 

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data