Om NorEnviro

ID'er fra get glad:
Array
(
  [0] => 4ea7dfbb-b489-4107-b850-b49a0dfacd51
  [1] => 6ba942f5-f48b-43cc-b297-ea9d2beb35ee
  [2] => 484fbb86-c3ee-4f73-a068-7aec32c990b1
  [3] => 1bd31877-d05a-4634-95ea-73b831030b4f
  [4] => 6e94cf6d-78ef-4324-b052-d83de6d63879
  [5] => b923bb1e-79ff-46fc-a1ed-e3e0a70c6212
  [6] => 9f22ab6f-9b57-4581-8d12-c0cfb75767b4
  [7] => 7821476a-8dc4-4eac-a7e5-91692ac520b0
  [8] => a67ae53d-a5a3-418b-a2d9-94e82f8e20d7
  [9] => e814ca99-4f6d-4ed6-84e8-bf1a65595e98
  [10] => bd581d07-fa3a-43f7-95ca-c7c7bff735e6
  [11] => 10688c43-e34e-4e10-9e47-d49c77fb2942
  [12] => c7954029-4bf6-4876-9e61-dfc1608b523f
  [13] => 0edd20a7-7152-4404-9cbe-eea161bce560
  [14] => 5d9ed938-ae43-4687-9e6a-f8b27e81e728
  [15] => 5d4fc430-93d4-4216-8ee1-fb5739e927ff
  [16] => 32cb6c8d-1b4b-4e54-a00a-03fc5e49c2a3
  [17] => c984f92c-4f2c-4c65-bc99-12f253fa7480
  [18] => 35dfb0d3-4f13-476d-99e6-1b2fc5aa9e7f
  [19] => 75717389-2ec8-4afa-8b6b-2b505ee10899
  [20] => 9704874e-8b9d-486a-850e-3335df916338
  [21] => 37de1b17-e145-4b23-b914-3c8a50143cad
  [22] => 8385d2de-e8aa-44f7-a5e9-437df661eb6e
  [23] => 4361f97c-9a06-4830-92a7-4cc2119aeffd
  [24] => 19853728-b1ed-4211-b30f-4ff353dae5af
  [25] => ce02a8c3-1b11-4f9c-91c8-6af83406a62b
)
id fra GLAD: 4ea7dfbb-b489-4107-b850-b49a0dfacd51
Fra WP, funnet, process ID: 4ea7dfbb-b489-4107-b850-b49a0dfacd51
4ea7dfbb-b489-4107-b850-b49a0dfacd51 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 6ba942f5-f48b-43cc-b297-ea9d2beb35ee
Fra WP, funnet, process ID: 6ba942f5-f48b-43cc-b297-ea9d2beb35ee
6ba942f5-f48b-43cc-b297-ea9d2beb35ee finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 484fbb86-c3ee-4f73-a068-7aec32c990b1
Fra WP, funnet, process ID: 484fbb86-c3ee-4f73-a068-7aec32c990b1
484fbb86-c3ee-4f73-a068-7aec32c990b1 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 1bd31877-d05a-4634-95ea-73b831030b4f
Fra WP, funnet, process ID: 1bd31877-d05a-4634-95ea-73b831030b4f
1bd31877-d05a-4634-95ea-73b831030b4f finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 6e94cf6d-78ef-4324-b052-d83de6d63879
Fra WP, funnet, process ID: 6e94cf6d-78ef-4324-b052-d83de6d63879
6e94cf6d-78ef-4324-b052-d83de6d63879 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: b923bb1e-79ff-46fc-a1ed-e3e0a70c6212
Fra WP, funnet, process ID: b923bb1e-79ff-46fc-a1ed-e3e0a70c6212
b923bb1e-79ff-46fc-a1ed-e3e0a70c6212 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 9f22ab6f-9b57-4581-8d12-c0cfb75767b4
Fra WP, funnet, process ID: 9f22ab6f-9b57-4581-8d12-c0cfb75767b4
9f22ab6f-9b57-4581-8d12-c0cfb75767b4 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 7821476a-8dc4-4eac-a7e5-91692ac520b0
Fra WP, funnet, process ID: 7821476a-8dc4-4eac-a7e5-91692ac520b0
7821476a-8dc4-4eac-a7e5-91692ac520b0 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: a67ae53d-a5a3-418b-a2d9-94e82f8e20d7
Fra WP, funnet, process ID: a67ae53d-a5a3-418b-a2d9-94e82f8e20d7
a67ae53d-a5a3-418b-a2d9-94e82f8e20d7 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: e814ca99-4f6d-4ed6-84e8-bf1a65595e98
Fra WP, funnet, process ID: e814ca99-4f6d-4ed6-84e8-bf1a65595e98
e814ca99-4f6d-4ed6-84e8-bf1a65595e98 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: bd581d07-fa3a-43f7-95ca-c7c7bff735e6
Fra WP, funnet, process ID: bd581d07-fa3a-43f7-95ca-c7c7bff735e6
bd581d07-fa3a-43f7-95ca-c7c7bff735e6 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 10688c43-e34e-4e10-9e47-d49c77fb2942
Fra WP, funnet, process ID: 10688c43-e34e-4e10-9e47-d49c77fb2942
10688c43-e34e-4e10-9e47-d49c77fb2942 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: c7954029-4bf6-4876-9e61-dfc1608b523f
Fra WP, funnet, process ID: c7954029-4bf6-4876-9e61-dfc1608b523f
c7954029-4bf6-4876-9e61-dfc1608b523f finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 0edd20a7-7152-4404-9cbe-eea161bce560
Fra WP, funnet, process ID: 0edd20a7-7152-4404-9cbe-eea161bce560
0edd20a7-7152-4404-9cbe-eea161bce560 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 5d9ed938-ae43-4687-9e6a-f8b27e81e728
Fra WP, funnet, process ID: 5d9ed938-ae43-4687-9e6a-f8b27e81e728
5d9ed938-ae43-4687-9e6a-f8b27e81e728 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 5d4fc430-93d4-4216-8ee1-fb5739e927ff
Fra WP, funnet, process ID: 5d4fc430-93d4-4216-8ee1-fb5739e927ff
5d4fc430-93d4-4216-8ee1-fb5739e927ff finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 32cb6c8d-1b4b-4e54-a00a-03fc5e49c2a3
Fra WP, funnet, process ID: 32cb6c8d-1b4b-4e54-a00a-03fc5e49c2a3
32cb6c8d-1b4b-4e54-a00a-03fc5e49c2a3 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: c984f92c-4f2c-4c65-bc99-12f253fa7480
Fra WP, funnet, process ID: c984f92c-4f2c-4c65-bc99-12f253fa7480
c984f92c-4f2c-4c65-bc99-12f253fa7480 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 35dfb0d3-4f13-476d-99e6-1b2fc5aa9e7f
Fra WP, funnet, process ID: 35dfb0d3-4f13-476d-99e6-1b2fc5aa9e7f
35dfb0d3-4f13-476d-99e6-1b2fc5aa9e7f finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 75717389-2ec8-4afa-8b6b-2b505ee10899
Fra WP, funnet, process ID: 75717389-2ec8-4afa-8b6b-2b505ee10899
75717389-2ec8-4afa-8b6b-2b505ee10899 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 9704874e-8b9d-486a-850e-3335df916338
Fra WP, funnet, process ID: 9704874e-8b9d-486a-850e-3335df916338
9704874e-8b9d-486a-850e-3335df916338 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 37de1b17-e145-4b23-b914-3c8a50143cad
Fra WP, funnet, process ID: 37de1b17-e145-4b23-b914-3c8a50143cad
37de1b17-e145-4b23-b914-3c8a50143cad finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 8385d2de-e8aa-44f7-a5e9-437df661eb6e
Fra WP, funnet, process ID: 8385d2de-e8aa-44f7-a5e9-437df661eb6e
8385d2de-e8aa-44f7-a5e9-437df661eb6e finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 4361f97c-9a06-4830-92a7-4cc2119aeffd
Fra WP, funnet, process ID: 4361f97c-9a06-4830-92a7-4cc2119aeffd
4361f97c-9a06-4830-92a7-4cc2119aeffd finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 19853728-b1ed-4211-b30f-4ff353dae5af
Fra WP, funnet, process ID: 19853728-b1ed-4211-b30f-4ff353dae5af
19853728-b1ed-4211-b30f-4ff353dae5af finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: ce02a8c3-1b11-4f9c-91c8-6af83406a62b
Fra WP, funnet, process ID: ce02a8c3-1b11-4f9c-91c8-6af83406a62b
ce02a8c3-1b11-4f9c-91c8-6af83406a62b finnes, sletter ikke.

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data