Om NorEnviro

ID'er fra get glad:
Array
(
  [0] => 210761c5-c959-4f75-888b-fcc25e7fab99
  [1] => 0aeed9ff-038c-4564-a9e7-ff3a95c272d8
  [2] => b765bfea-1371-4810-a394-5f2dab0000d1
  [3] => e891838d-f59a-4e7a-aec4-60223bd8f162
  [4] => 006fa42f-0ad5-441a-bb44-79689e8536a6
  [5] => 64f051a3-19c2-4997-b676-7c3e8a969bc4
  [6] => 82da2fc8-d940-45a8-93ea-82f623afbf32
  [7] => 47040e58-5b45-4e1a-b9d6-89364ef14a80
  [8] => 6fce2748-3814-43a6-9f02-8dda48bc36b4
  [9] => 8fe1f190-f0f2-492a-aba8-90181cd3d3f8
  [10] => fca59916-a971-40ef-863e-9263cfd10902
  [11] => aad6854a-056a-4196-b689-99d6c6f0e2d1
  [12] => 07b92658-2b89-4de4-af5e-a28563d4246f
  [13] => affe67b8-411f-4b18-a73b-a2a0cb28b032
  [14] => 9cf48414-2745-4980-b797-bba2d158a92c
  [15] => d46b5506-6b44-4f04-bcc5-d955d4ec6e75
  [16] => b361ee05-920e-47c4-844e-e2cf18481236
  [17] => d94c45fa-efaa-447d-9a2b-f81385950769
  [18] => b4cabec7-7b78-42ea-b274-fb997c3ce553
  [19] => 54391ce6-be93-4121-82e4-071da3a7e8e5
  [20] => 69ed6b9a-8cec-4f2a-aea9-0c394c7de82b
  [21] => adb0ee87-3235-42d3-9280-0e2afae4ce36
  [22] => e65b1bb1-6ac5-4413-ba66-0f3089415c5f
  [23] => 17239cd5-9a3c-4d55-9255-1663eeb7e146
  [24] => 5e2e8aea-47c9-41ff-bc61-2431a00e0f08
  [25] => ea1b83ad-9dcd-4b71-a41c-29119130307e
  [26] => e9e177bf-d57b-4e35-acf7-2d973b57e968
  [27] => b23b88d4-a288-48b3-916f-371305a157ad
  [28] => dac0dcdd-a03c-4c37-92aa-3a54c775bb7a
  [29] => 214a4752-753d-4220-8216-450ea4baf10b
  [30] => 5c24ba7f-990d-4e22-aceb-470fbeff3ded
  [31] => ec948543-5093-48d8-9250-06796eddb37e
)
id fra GLAD: 210761c5-c959-4f75-888b-fcc25e7fab99
Fra WP, funnet, process ID: 210761c5-c959-4f75-888b-fcc25e7fab99
210761c5-c959-4f75-888b-fcc25e7fab99 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 0aeed9ff-038c-4564-a9e7-ff3a95c272d8
Fra WP, funnet, process ID: 0aeed9ff-038c-4564-a9e7-ff3a95c272d8
0aeed9ff-038c-4564-a9e7-ff3a95c272d8 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: b765bfea-1371-4810-a394-5f2dab0000d1
Fra WP, funnet, process ID: b765bfea-1371-4810-a394-5f2dab0000d1
b765bfea-1371-4810-a394-5f2dab0000d1 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: e891838d-f59a-4e7a-aec4-60223bd8f162
Fra WP, funnet, process ID: e891838d-f59a-4e7a-aec4-60223bd8f162
e891838d-f59a-4e7a-aec4-60223bd8f162 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 006fa42f-0ad5-441a-bb44-79689e8536a6
Fra WP, funnet, process ID: 006fa42f-0ad5-441a-bb44-79689e8536a6
006fa42f-0ad5-441a-bb44-79689e8536a6 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 64f051a3-19c2-4997-b676-7c3e8a969bc4
Fra WP, funnet, process ID: 64f051a3-19c2-4997-b676-7c3e8a969bc4
64f051a3-19c2-4997-b676-7c3e8a969bc4 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 82da2fc8-d940-45a8-93ea-82f623afbf32
Fra WP, funnet, process ID: 82da2fc8-d940-45a8-93ea-82f623afbf32
82da2fc8-d940-45a8-93ea-82f623afbf32 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 47040e58-5b45-4e1a-b9d6-89364ef14a80
Fra WP, funnet, process ID: 47040e58-5b45-4e1a-b9d6-89364ef14a80
47040e58-5b45-4e1a-b9d6-89364ef14a80 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 6fce2748-3814-43a6-9f02-8dda48bc36b4
Fra WP, funnet, process ID: 6fce2748-3814-43a6-9f02-8dda48bc36b4
6fce2748-3814-43a6-9f02-8dda48bc36b4 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 8fe1f190-f0f2-492a-aba8-90181cd3d3f8
Fra WP, funnet, process ID: 8fe1f190-f0f2-492a-aba8-90181cd3d3f8
8fe1f190-f0f2-492a-aba8-90181cd3d3f8 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: fca59916-a971-40ef-863e-9263cfd10902
Fra WP, funnet, process ID: fca59916-a971-40ef-863e-9263cfd10902
fca59916-a971-40ef-863e-9263cfd10902 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: aad6854a-056a-4196-b689-99d6c6f0e2d1
Fra WP, funnet, process ID: aad6854a-056a-4196-b689-99d6c6f0e2d1
aad6854a-056a-4196-b689-99d6c6f0e2d1 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 07b92658-2b89-4de4-af5e-a28563d4246f
Fra WP, funnet, process ID: 07b92658-2b89-4de4-af5e-a28563d4246f
07b92658-2b89-4de4-af5e-a28563d4246f finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: affe67b8-411f-4b18-a73b-a2a0cb28b032
Fra WP, funnet, process ID: affe67b8-411f-4b18-a73b-a2a0cb28b032
affe67b8-411f-4b18-a73b-a2a0cb28b032 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 9cf48414-2745-4980-b797-bba2d158a92c
Fra WP, funnet, process ID: 9cf48414-2745-4980-b797-bba2d158a92c
9cf48414-2745-4980-b797-bba2d158a92c finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: d46b5506-6b44-4f04-bcc5-d955d4ec6e75
Fra WP, funnet, process ID: d46b5506-6b44-4f04-bcc5-d955d4ec6e75
d46b5506-6b44-4f04-bcc5-d955d4ec6e75 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: b361ee05-920e-47c4-844e-e2cf18481236
Fra WP, funnet, process ID: b361ee05-920e-47c4-844e-e2cf18481236
b361ee05-920e-47c4-844e-e2cf18481236 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: d94c45fa-efaa-447d-9a2b-f81385950769
Fra WP, funnet, process ID: d94c45fa-efaa-447d-9a2b-f81385950769
d94c45fa-efaa-447d-9a2b-f81385950769 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: b4cabec7-7b78-42ea-b274-fb997c3ce553
Fra WP, funnet, process ID: b4cabec7-7b78-42ea-b274-fb997c3ce553
b4cabec7-7b78-42ea-b274-fb997c3ce553 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 54391ce6-be93-4121-82e4-071da3a7e8e5
Fra WP, funnet, process ID: 54391ce6-be93-4121-82e4-071da3a7e8e5
54391ce6-be93-4121-82e4-071da3a7e8e5 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 69ed6b9a-8cec-4f2a-aea9-0c394c7de82b
Fra WP, funnet, process ID: 69ed6b9a-8cec-4f2a-aea9-0c394c7de82b
69ed6b9a-8cec-4f2a-aea9-0c394c7de82b finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: adb0ee87-3235-42d3-9280-0e2afae4ce36
Fra WP, funnet, process ID: adb0ee87-3235-42d3-9280-0e2afae4ce36
adb0ee87-3235-42d3-9280-0e2afae4ce36 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: e65b1bb1-6ac5-4413-ba66-0f3089415c5f
Fra WP, funnet, process ID: e65b1bb1-6ac5-4413-ba66-0f3089415c5f
e65b1bb1-6ac5-4413-ba66-0f3089415c5f finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 17239cd5-9a3c-4d55-9255-1663eeb7e146
Fra WP, funnet, process ID: 17239cd5-9a3c-4d55-9255-1663eeb7e146
17239cd5-9a3c-4d55-9255-1663eeb7e146 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 5e2e8aea-47c9-41ff-bc61-2431a00e0f08
Fra WP, funnet, process ID: 5e2e8aea-47c9-41ff-bc61-2431a00e0f08
5e2e8aea-47c9-41ff-bc61-2431a00e0f08 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: ea1b83ad-9dcd-4b71-a41c-29119130307e
Fra WP, funnet, process ID: ea1b83ad-9dcd-4b71-a41c-29119130307e
ea1b83ad-9dcd-4b71-a41c-29119130307e finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: e9e177bf-d57b-4e35-acf7-2d973b57e968
Fra WP, funnet, process ID: e9e177bf-d57b-4e35-acf7-2d973b57e968
e9e177bf-d57b-4e35-acf7-2d973b57e968 finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: b23b88d4-a288-48b3-916f-371305a157ad
Fra WP, funnet, process ID: b23b88d4-a288-48b3-916f-371305a157ad
b23b88d4-a288-48b3-916f-371305a157ad finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: dac0dcdd-a03c-4c37-92aa-3a54c775bb7a
Fra WP, funnet, process ID: dac0dcdd-a03c-4c37-92aa-3a54c775bb7a
dac0dcdd-a03c-4c37-92aa-3a54c775bb7a finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 214a4752-753d-4220-8216-450ea4baf10b
Fra WP, funnet, process ID: 214a4752-753d-4220-8216-450ea4baf10b
214a4752-753d-4220-8216-450ea4baf10b finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: 5c24ba7f-990d-4e22-aceb-470fbeff3ded
Fra WP, funnet, process ID: 5c24ba7f-990d-4e22-aceb-470fbeff3ded
5c24ba7f-990d-4e22-aceb-470fbeff3ded finnes, sletter ikke.
id fra GLAD: ec948543-5093-48d8-9250-06796eddb37e
Fra WP, funnet, process ID: ec948543-5093-48d8-9250-06796eddb37e
ec948543-5093-48d8-9250-06796eddb37e finnes, sletter ikke.

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data