Om NorEnviro

Thermoformed food packaging tray, for chicken, under film only, PP 95%, EVOH 5%, 170 μ

Reference flow
1 m2
Location
Norway
Reference year
2022
Technological Quality Level
Very good
Geographical Quality Level
Good
Time Quality Level
Very good (foreground data)

Product name

Thermoformed food packaging tray, for chicken, under film only, PP 95%, EVOH 5%, 170 μ

Reference flow

1 m2

System boundaries

Cradle to grave excluding the use phase

Wastes and end-of-life

24% recycling rate, 76% incineration with energy recovery

Use advice of the dataset

Per m2, as part of food package, compatible with similar polyolefin based packages if it is used for thermoformed under-film material.

Technology description

Data from the data sheet and packaging supplier. Packaging process: thermoforming; Transport: >32t EURO6 lorry for inbound and long-haul waste freight. Freight sea, total freight [<5000 DWT, MGO]

Quality level

Very good

Location

Norway

Geographical representativeness description

The packaging is produced in Germany and transported to Norwy Transport road: 973km considered representative for Northern Europe

Quality level

Good

Reference year

2022

Time representativeness description

Foreground data 2022: package weight, recycled content, processing, production place and transport type. Background data from Ecoinvent database 3.9

Time quality level

Very good (foreground data)

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

The dataset also exists with other allocation methods: End of Life (0:100) from PAS 2050.

Cut off for mass or energy flows

None

Data treatment and extrapolations principles

Data collection period

2022-2023

Data set generator

Simon Saxegård and Clara Valente

References

Ecoinvent, packaging suppliers and Grønt Punkten Norge (2023). Project website: https://vitenparken.no/project/sustainableeaters/

Access and use restrictions

No

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk