Om NorEnviro

Household waste collection, residual waste, to residual waste sorting facility

Reference flow
1 kg
Location
Norway
Reference year
2016
Technological Quality Level
Good
Geographical Quality Level
Very good
Time Quality Level
Very good

Product name

Household waste collection, residual waste, to residual waste sorting facility

Reference flow

1 kg

System boundaries

The process includes the collection of 1 kg residual waste and end with the delivery of the waste at the waste bunker of the residual waste sorting facility. Regarding the production of biogas used as fuel, the system starts at the biogas upgrading facility.

Wastes and end-of-life

Waste treatment and maintenance of the infrastructure are included in the dataset. Further treatment of the collected waste itself is not included in the dataset

Use advice of the dataset

This dataset should be used to model the impact from residual waste collection in Romerike, Norway. Since residual waste is going to a residual waste sorting facility, only glass & metal and paper & cardboard are collected separately. Collection of these waste fraction is not included in the dataset. Ecoinvent 3.8 is used to model the background processes.

 

Technology description

77% of the residual waste is collect by waste collection vehicles on biogas, 23% is collected by diesel vehicles. Direct emissions from biogas are modelled using natural gas emission profiles as proxy, but these are adjusted to the lower methane content of biogas.

Quality level

Good

 

Location

Norway

Geographical representativeness description

The dataset is representative for the Romerike district in south-eastern Norway

Quality level

Very good

 

Reference year

2016

Time representativeness description

The waste collection routes, amount of residual waste collected, and amount of diesel / biogas used are from 2016 and are collected from Callewaert (2017)

Time quality level

Very good

 

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

 

Data treatment and extrapolations principles

None

Data collection period

2017

Data set generator

Pieter Callewaert

References

Callewaert, P. (2017). Analysing the sustainability performance and critical improvement factors of urban municipal waste systems. (Masters). NTNU, Trondheim. Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2454900

Access and use restrictions

Open

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk