Om NorEnviro

Heat, for district heating, Norwegian production mix, without waste incineration or ambient heat, at plant

Reference flow
1 kWh
Location
Norway
Reference year
2021
Technological Quality Level
Good
Geographical Quality Level
Good
Time Quality Level
Very good

Product name

Heat, for district heating, Norwegian production mix, without waste incineration or ambient heat, at plant

Reference flow

1 kWh

System boundaries

Production mix of district heat in Norway in 2021, based on information on energy carriers from Norsk Fjernvarme, minus heat from waste combustion and ambient heat from industry. The activity starts with acquisition of energy carriers, i.e., acquisition and transport of fossil oil and gas, harvesting and transport of woody biomass, and production, transformation from high to low voltage and transmission of electricity. The activity stops at district heat production facility (i.e. distribution is not included).

Use advice of the dataset

This dataset should be used to model the production mix of district heat that is avoided by using heat from waste combustion or ambient heat from industry. Hence, those two energy carriers are removed from the average production mix of heat for district heating, such that they do not replace themselves. This dataset represents the district heat production mix in Norway in the year 2020. Data on heat production and share of different energy carriers are collected from www.fjernkontrollen.no. ecoinvent 3.8 allocation, cut-off by classification is used for the background data.  

Technology description

Average technology for production and transmission of electricity in Norway. Heat from the other sources based on average European technologies. One technology is selected to represent each category of energy carriers. For fuel oil, light fuel oil is selected. For bioenergy, wood logs combustion is used as representative technology.

 

Quality level

Good

 

Location

Norway

Geographical representativeness description

Total heat production and share of sources are representative for Norway. Background data are representative for European technology.

Quality level

Good

 

Reference year

2021

Time representativeness description

Annual production.

Time quality level

Very good

 

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

Allocation cut-off by classification in background data. 

 

Data treatment and extrapolations principles

The energy carriers are given by Norsk Fjernvarme. One technology is selected to represent each category of energy carriers. For fuel oil, light fuel oil is selected. For bioenergy, wood logs combustion is used as representative technology. Heat from incineration of waste and ambient heat from industry are removed from the replaced heat, so that they do not replace themselves.  

Data collection period

2021

 

Data set generator

Ellen Soldal

References

Norsk Fjernvarme (2022). Fjernkontrollen.no. [online] Available at https://www.fjernkontrollen.no/ Webpage. Access date: 27.09.2022.

Access and use restrictions

Open

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk