Om NorEnviro

Cold rolled steel; Primary and secondary production, at plant; 95% primary material, 5% recycled material

Reference flow
1 kg
Location
Asia
Reference year
2020
Technological Quality Level
Fair
Geographical Quality Level
Good
Time Quality Level
Good

Product name

Cold rolled steel; Primary and secondary production, at plant; 95% primary material, 5% recycled material

 

Reference flow

1 kg

System boundaries

Cradle-to-gate. Starts with the production of raw material (pig iron) and ends with the rolling of steel sheets.

 

Wastes and end-of-life

Processing waste is included, EoL waste of the steel not accounted for.

Use advice of the dataset

This dataset should be used to model the use of steel produced in Asia and uses ecoinvent 3.8 processes in the background. More precisely,

·       For both steel processing technologies (oxygen blast furnace and electric converter), the raw material (pig iron) production and the rolling process, the ecoinvent processes have been adjusted to Asian heat and electricity inputs.

·       The share of recycled and virgin materials is adjusted based on the use of technologies in the country (World steel association, 2019).

 

The dataset generator kindly invites LCA practitioners to share their dataset, if they claim to have a better dataset for this reference product.

 

Technology description

The share of recycled and virgin materials is based on the use of production technologies in Asia (oxygen blast furnace used for recycled material and electric converter used for virgin material) based on statistics from World Steel Association (2021). For further description of the technologies, see the description of the ecoinvent datasets.

Quality level

Fair

 

Location

Asia

Geographical representativeness description

Global and RoW ecoinvent processes for steel production technologies have been adjusted to represent Asian production.

Quality level

Good

 

Reference year

2020

Time representativeness description

Elements modified from the ecoinvent datasets are based on yearly World Steel published data, representative for 2020. 

Time quality level

Good

 

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

See documentation of the ecoinvent processes for further details about the modified datasets.

 

Data treatment and extrapolations principles

See documentation of the ecoinvent processes for further details about the modified datasets.

Data collection period

 

 

Data set generator

Irmeline de Sadeleer

References

World Steel Association, word steel in figures 2021

Silva, de Sadeleer & Rønning (2021). EPD data to LCA.no. CF, CCF and CCCF Panel Switchgears. OR.29.21

Access and use restrictions

Open

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk