Prosesser

Array
(
  [Status] => 400
  [Result] => Array
    (
      [Error] => Array
        (
          [Code] => UnsupportedApiVersion
          [Message] => The HTTP resource that matches the request URI 'https://simaproaccept.azurewebsites.net/api/processes/metadata/ILCD' does not support the API version '2.0'.
          [InnerError] => 
        )

    )

  [Errors] => 
)

Calculations for prosjektid b0cfcd10-204f-4591-9ff4-cef41ad6722f og prosessid 01c964d9-b663-4893-80a4-d8b0f120ebb7

Array
(
  [Status] => 500
  [Result] => 
  [Errors] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [Code] => 500
          [Title] => ServerError
          [Detail] => 
        )

    )

)

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data