Om NorEnviro

Hot rolled steel, Primary and secondary production, at plant, 15.1% primary material, 84.9% recycled material

REFERENCE FLOW

1 m3, under bark

LOCATION

Norway

REFERENCE YEAR

2017

QUALITY LEVEL

Very Good

QUALITY LEVEL

Fair

QUALITY LEVEL

Very Poor

Download dataset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur aliquet non risus vel semper.

Beginner (Simplified)

Professional (Advanced)

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data