Miljøvennlig distribusjon av fornybar elektrisitet

Prosjektbeskrivelse

Gjennom økt fokus på bærekraftig innovasjon og sirkulær økonomi stilles det stadig strengere miljøkrav til virksomheter, og utviklingen av bærekraftige produkter er en forutsetning for å lykkes i markedet. Fornybar energi vil i slike perspektiver ikke være utelukkende miljøvennlige i kraft av å være fornybar, men det blir nødvendig også å inkludere miljøaspekter knyttet til produkter og tjenester i hele verdikjeden til produksjon og distribusjon av fornybar elektrisitet. Miljøvennlig distribusjon av fornybar el er et treårig prosjekt (oppstart i 2019) der ABB AS i Skien skal styrke sin konkurransekraft ved å bygge kunnskap om miljøvurderingsmetoder og implementere disse i egen produktutvikling. Dette skal skje gjennom å anvende nyutviklede digitale verktøy. Prosjektet er et samarbeid med NORSUS AS og LCA.no AS. Det er et overordnet mål at denne metodikken blir felles for hele høyspentsektoren både nasjonalt og internasjonalt.  Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet.

Produkter
Mellomspenningsprodukter, bryteranlegg

Miljøpåvirkninger
EPD indikatorer

Prosjektleder
Elham Attar

Kontaktperson LCA
anne@norsus.no

Finansieringskilde
Regional research fund Oslofjordfondet

Prosjektperiode
2019-10-01 - 2022-03-31

Prosjekteier
ABB AS

Partnere
ABB, LCA.no

NorEnviro has been established under the auspices of NORSUS (formerly Østfoldforskning) and NMBU with the aim to increase the (re)use of LCA data. This is achieved by facilitating that LCA data from different research sources is made available.

Norwegian centre for LCA data

LCA data are used to analyse the environmental impact of products, systems and services. The data are structured in specific ways for use in LCA software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data