...true...POST_START{"dataSet": {"name": "postglad", "refId": "", "dataSetUrl": "https://norenviro.no/postglad/", "format": "ILCD", "location": "", "dataprovider": "NorEnviro", "supportedNomenclatures": "EF 2.0", "processType": "FULLY_AGGREGATED", "validFromYear": , "category": [null], "free": true, "modelingType": "ATTRIBUTIONAL", "license": "ecoinvent EULA", "reviewType": "INTERNAL", "description": null, "technology": null}}POST_SLUTTstart
Array
(
    [message] => Syntax error
)
slutt

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk