delete start
Array
(
  [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object
    (
      [data:protected] => Array
        (
          [server] => nginx
          [content-type] => text/plain; charset=UTF-8
          [cache-control] => must-revalidate, no-cache, private
          [date] => Sat, 04 Dec 2021 05:19:38 GMT
          [x-ua-compatible] => IE=edge
          [content-language] => en
          [x-content-type-options] => nosniff
          [x-frame-options] => Array
            (
              [0] => SAMEORIGIN
              [1] => SAMEORIGIN
            )

          [permissions-policy] => interest-cohort=()
          [expires] => Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
          [x-generator] => Drupal 9 (https://www.drupal.org)
          [strict-transport-security] => Array
            (
              [0] => max-age=63072000
              [1] => max-age=31536000; includeSubDomains
            )

          [x-xss-protection] => 1; mode=block
          [referrer-policy] => no-referrer-when-downgrade
          [feature-policy] => accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none'
        )

    )

  [body] => The website encountered an unexpected error. Please try again later.
  [response] => Array
    (
      [code] => 500
      [message] => Internal Server Error
    )

  [cookies] => Array
    (
    )

  [filename] => 
  [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object
    (
      [response:protected] => Requests_Response Object
        (
          [body] => The website encountered an unexpected error. Please try again later.
          [raw] => HTTP/1.1 500 500 Service unavailable (with message)
Server: nginx
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
Cache-Control: must-revalidate, no-cache, private
Date: Sat, 04 Dec 2021 05:19:38 GMT
X-UA-Compatible: IE=edge
Content-language: en
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Permissions-Policy: interest-cohort=()
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
X-Generator: Drupal 9 (https://www.drupal.org)
Strict-Transport-Security: max-age=63072000
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Feature-Policy: accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none'

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
          [headers] => Requests_Response_Headers Object
            (
              [data:protected] => Array
                (
                  [server] => Array
                    (
                      [0] => nginx
                    )

                  [content-type] => Array
                    (
                      [0] => text/plain; charset=UTF-8
                    )

                  [cache-control] => Array
                    (
                      [0] => must-revalidate, no-cache, private
                    )

                  [date] => Array
                    (
                      [0] => Sat, 04 Dec 2021 05:19:38 GMT
                    )

                  [x-ua-compatible] => Array
                    (
                      [0] => IE=edge
                    )

                  [content-language] => Array
                    (
                      [0] => en
                    )

                  [x-content-type-options] => Array
                    (
                      [0] => nosniff
                    )

                  [x-frame-options] => Array
                    (
                      [0] => SAMEORIGIN
                      [1] => SAMEORIGIN
                    )

                  [permissions-policy] => Array
                    (
                      [0] => interest-cohort=()
                    )

                  [expires] => Array
                    (
                      [0] => Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
                    )

                  [x-generator] => Array
                    (
                      [0] => Drupal 9 (https://www.drupal.org)
                    )

                  [strict-transport-security] => Array
                    (
                      [0] => max-age=63072000
                      [1] => max-age=31536000; includeSubDomains
                    )

                  [x-xss-protection] => Array
                    (
                      [0] => 1; mode=block
                    )

                  [referrer-policy] => Array
                    (
                      [0] => no-referrer-when-downgrade
                    )

                  [feature-policy] => Array
                    (
                      [0] => accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none'
                    )

                )

            )

          [status_code] => 500
          [protocol_version] => 1.1
          [success] => 
          [redirects] => 0
          [url] => https://sandbox.globallcadataaccess.org/api/v1/search/index/e884f469-cf08-427c-8ce6-a202b82d6635
          [history] => Array
            (
            )

          [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object
            (
              [cookies:protected] => Array
                (
                )

            )

        )

      [filename:protected] => 
      [data] => 
      [headers] => 
      [status] => 
    )

)
slutt

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data