Workshop med PRé

Workshop med PRé

Norsk Senter for miljødokumentasjon (NorEnviro) er under etablering og representanter fra Østfoldforskning hadde workshop med softwareleverandøren for å teste ut deres nye løsning. PRé consultants har lenge vært leverandør av den mest brukte  programvaren for livsløpsvurdering av produkter (SimaPro), men nå jobber de med å utvikle mer moderne løsninger og som vil gjøre datautveksling mellom brukere mer effektivt. Programvareløsningen er web basert og skal testes ut av Østfoldforskning våren 2019 sammen med IFE og de andre partnerne som står bak infrastruktursøknaden. Vi vil teste hvordan løsningen kan brukes til å utveksle miljø- og ressursdata mellom forskningsinstitutter i Norge. Arbeidet er et ledd i pilotfasen av NorEnviro-prosjektet som er finansiert av Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune, og hvor Østfoldforskning samarbeider med NMBU, NILU, NIBIO, SINTEF, TreTeknisk, IFE, NIFU og Asplan VIAK. Pilotprosjektet skal sikre at vi kommer raskere i gang hvis infrastruktursøknaden blir godkjent av Forskningsrådet.