Workshop med FoU-partnere i NorEnviro

Workshop med FoU-partnere i NorEnviro

Onsdag 19 mars ble det gjennomført en workshop for FoU-partnerne i NorEnviro der erfaringer fra uttesting av dataplattformen som er under utvikling hos PRé ble gjennomgått. Blant annet er det gjort uttesting med data for norsk massivtreproduksjon i samarbeid mellom Østfoldforskning, NMBU og Treteknisk Institutt. Institutt for Energiteknikk gjør en forenklet risikoanalyse av systemet, som grunnlag for videre utvikling av systemet og tilpasning til behovene i NorEnviro. Testfasen gjør at NorEnviro vil kunne komme raskere i gang hvis det bevilges midler fra Infrastrukturprogrammet fra Forskningsrådet!

På bildet fra venstre: Ole Iversen fra LCA.no, Rune Fredriksen og Bjørn Axel Gran fra IFE, Roja Modaresi fra Treteknisk Institutt, Anders Qvale Nyrud fra NMBU, Lars Tellnes og Pieter Callewaert fra Østfolforskning. Hanne Fjeringby Olsen fra NMBU, Selamawit Mamo Fufa fra SINTEF og Hogne Nersund Larsen fra Asplan VIAK deltok via Skype.