NorEnviro - Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata

Senter for miljødokumentasjon

NorEnviro er et nasjonalt senter for forvaltning og formidling av miljø- og ressursdata for produkter, materialer, prosesser, energi- og avfallssystemer i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. NorEnviro er etablert som et senter i regi av Østfoldforskning, og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Senteret ble vedtatt etablert 1.8 2017 med finansiering fra sentrale eiere i Østfoldforskning; Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

NorEnviro senter har tatt initiativ til etablering av en nasjonal infrastruktur for forvaltning og deling av miljø- og ressursdata for norske forhold (NorEnviro infrastruktur)

Østfold forskning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Østfold fylkeskommune
Fredrikstad kommune

Økonomi og finansiering

NorEnviro ble vedtatt etablert i august 2017 og har en basisbevilgning for 5 år fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune på til sammen 7,2 mill NOK. I tillegg blir det i alle søknader til Forskningsrådet og andre organer hvor det blir generert eller oppdatert miljø- og ressursdata, lagt inn aktivitet og leveranser for å utvikle NorEnviro-databasene med nye miljø- og ressursdata. Østfoldforskning bruker også midler fra basisbevilgningen for å styrke infrastrukturen rundt LCA-data.

Datagrunnlag fra pilotprosjekt

Av varegrupper som blir testet ut i pilotfasen i regi av senteret er:

  • Matprodukter fra norsk landbruksproduksjon
  • Treprodukter og råvarer fra norsk skogbruk
  • Transport av varer og personer.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Østfoldforskning, Stadion 4, 1671 Kråkerøy

Senterleder: Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU MINA
Mobil: +47 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

NorEnviro styringsgruppe:

Forskningsleder Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (leder)

Dekan Sjur Baardsen, NMBU MINA

Fredrikstad kommune: Siri Martinsen (medlem i formannskapet i Fredrikstad kommune og leder i styret for Borg Havn)

Østfold Fylkeskommune: Andreas Lervik, Leder i Næringskomiteen i Østfold.

Prosjekter

Nyheter