Presentasjon av NorEnviro på nyhetene i NRK Østfold

Presentasjon av NorEnviro på nyhetene i NRK Østfold

NRK Østfold har laget en nyhetssak om NorEnviro, med fokus på viktigheten av å få frem gode miljø- og ressursdata for virksomheter i Norge, og med en særlig kobling mot sirkulærøkonomien. Reportasjen ligger tilgjengelig herfra: https://www.ostfoldforskning.no/no/aktuelt/reportasje-om-norenviro-paa-nrk-østfold/