Project Tag: Østfoldforskning

Project

NorCel

NORCEL project has the aim to develop an internationally leading research platform for production, modification and control of morphology, chemistry and three-dimensional structures of nanocellulose at a fundamental level.

MEAT 2.0
Project

MEAT 2.0

Meat 2.0 er et forskningsprosjekt som har som formål å utvikle, demonstrere og dokumentere et nytt slakte- og skjærekonsept: Meat Factory Cell (MFC). Grunnideene er at slakting og skjæring skal skje utenfra og inn (betyr blant annet at mage/tarm-system er det siste som tas ut) før kjøling og at all arbeidsoperasjoner skal skje i paralell...