Dataset calculation

27/01/2023

pdf

Impact scores are calculated using IPCC 2013 GWP 100a

0 Kg CO2 eq.

Reference flow
N/A
Location
N/A
Reference year
N/A
Technological Quality Level
N/A
Geographical Quality Level
N/A
Time Quality Level
N/A

General information

Technological representativeness

Geographical representativeness

Time related representativeness

Methodological appropriateness and consistency

Completeness

Administrative information

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data