NorEnviro senter for miljødokumentasjon åpnet på Værste i Fredrikstad

NorEnviro senter for miljødokumentasjon åpnet på Værste i Fredrikstad

https://www.ostfoldfk.no/nyheter/ledende-innen-miljodokumentasjon.104882.aspx

Fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygaard foretok den høytidelige åpningen av NorEnviro senter for miljødokumentasjon hos Østfoldforskning på Værste fredag 23.11. Begge fremhevet betydningen av NorEnviro både regionalt og nasjonalt, og at dette representerer et viktig skritt fremover både for Østfoldforskning som vertsinstitusjon, og for samarbeidet om tilrettelegginga av miljø- og ressursdata i Norge. Østfoldforskning på sin side ga honnør til Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune for at de har bevilget 7,2 mill NOK til en felles langsiktig satsing på å utvikle NorEnviro med basis i Østfold og Østfoldforskning. Se mer stoff fra åpningen i linken over til Østfold Fylkeskommune og i Fredriksstad Blad her: