IFE bistår Østfoldforskning i test av løsning for deling av LCA-data

IFE bistår Østfoldforskning i test av løsning for deling av LCA-data

Østfoldforskning har som oppfølging av workshop hos PRé den 23 januar startet prosessen med å teste funksjonaliteten bak løsningen for deling av miljø- og ressursdata fra livsløpsvurderinger. Institutt for Energiteknikk (IFE) i Halden er eksperter på databaser og datasikkerhet, og gjør en grovanalyse av hvordan løsningen fungerer og hvordan datasikkerhet blir ivaretatt. Arbeidet ledes av Bjørn Axel Gran i samarbeid med Rune Fredriksen, og startet med en workshop hos Østfoldforskning den 4 mars. Frem til utgangen av mai skal IFE delta i uttestingen av løsningen, som gjennomføres av Østfoldforskning sammen med andre partnere bak infrastruktursøknaden og PRé. Testfasen vil være svært nyttig for å komme raskt i gang dersom søknaden om infrastrukturmidler godkjennes, og finansieres via midler fra Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

Leave a Reply

Your email address will not be published.