Stainless steel, casted, Primary and secondary production, at plant, 67% primary material, 33% recycled material

Product name

Stainless steel, casted, Primary and secondary production, at plant, 67% primary material, 33% recycled material

Reference flow

1 kg

System boundaries

Cradle-to-gate. Starts with the production of raw material (pig iron) and ends with steel making process and casting with oxygen blast furnace and electric converter technologies.

Wastes and end-of-life

Processing waste is included, EoL waste of the steel not accounted for.

Use advice of the dataset

This dataset should be used to model the use of steel produced in Sweden and uses ecoinvent 3.7.1 processes in the background. More precisely, • For both steel processing technologies (oxygen blast furnace and electric converter) and the raw material (pig iron) production, the ecoinvent processes have been adjusted to Swedish heat and electricity inputs. • The share of recycled and virgin materials is adjusted based on the use of technologies in the country (World steel association, 2019). The dataset generator kindly invites LCA practitioners to share their dataset, if they claim to have a better dataset for this reference product.

Technology description

The share of recycled and virgin materials is based on the use of production technologies in Sweden (oxygen blast furnace used for recycled material and electric converter used for virgin material) based on statistics from World Steel Association (2021). For further description of the technologies, see the description of the ecoinvent datasets.

Quality level

Good

Location

Sweden

Geographical representativeness description

Global and RoW ecoinvent processes for steel production technologies have been adjusted to represent Swedish production.

Quality level

Fair

Reference year

2020

Time representativeness description

Elements modified from the ecoinvent datasets are based on yearly World Steel published data, representative for 2020.

Time quality level

Good

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

See documentation of the ecoinvent processes for further details about the modified datasets.

Data treatment and extrapolations principles

See documentation of the ecoinvent processes for further details about the modified datasets.

Data set generator

Irmeline de Sadeleer

References

World Steel Association, word steel in figures 2021 Silva, de Sadeleer & Rønning (2021). EPD data to LCA.no. CF, CCF and CCCF Panel Switchgears. OR.29.21

Access and use restrictions

Open

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data