Om NorEnviro

Electricity; Norwegian consumption mix, medium voltage, to consumer

Reference flow
1 kWh
Location
Norway
Reference year
2020
Technological Quality Level
Good
Geographical Quality Level
Good
Time Quality Level
Good

Product name

Electricity; Norwegian consumption mix, medium voltage, to consumer

 

Reference flow

1 kWh

 

System boundaries

Consumption mixes for medium voltage electricity used in Norway in 2020, based on high voltage electricity mix given by NVE (2021) (Norwegian Water Resources and Energy Directorate). This high voltage mix includes electricity production in Norway and in the countries Norway exchanges electricity with (Denmark, Sweden, Netherlands, Finland and Russia).

 

Transformation from high to medium voltage is included. Distribution network, direct emissions to air (sulfur hexafluoride, dinitrogen monoxide and methane) and electricity losses are accounted for, using ecoinvent data.

 

Wastes and end-of-life

Waste treatment is included in the background processes. Market processes for end-of-life treatment of infrastructure have been used. Cut-off modelling has been used, and no recycling credits have been included.

 

Use advice of the dataset

This dataset represents medium voltage electricity used at consumer in Norway. Users should be aware to choose the correct voltage level. Ecoinvent 3.8 has been used for the background processes.

 

Technology description

Electricity from gas, coal, other fossil (assumed oil) and other renewable (assumed wood chips) have been assumed from combined heat and power plants. Hydro power imported from Sweden has been assumed as 100% run-of-river. Norwegian hydro power has been assumed as 76% reservoir and 24% run-of-river according to Silva and Modahl (2019).

 

Quality level

Good

 

Location

Norway

 

Geographical representativeness description

Calculation of the high voltage electricity mix is based on the following by NVE (2020):

–       Imported electricity is assumed produced in the country from which it is imported.

–       Exported electricity from Norway is assumed produced in Norway.

–       Import and export it is assumed that the electricity is crossing one country border only.

 

Quality level

Good

 

Reference year

2020

 

Time representativeness description

To calculate the Norwegian high voltage mix, the net import and export for each country has been calculated by the hour throughout one year and then summed (NVE 2020). The electricity mix is specific for Norway in 2020, while the background processes (electricity produced by different technologies using different energy carriers, transformation and distribution network) are from ecoinvent 3.8 and may be older.

 

Time quality level

Good

 

LCI method principle

Attributional

 

Other comments on methods approaches

 

Cut off for mass or energy flows

100% is included in the foreground modelling. For the background processes (electricity produced by different technologies using different energy carriers, transformation and transmission network), see ecoinvent 3.8 – allocation, cut-off.

 

Data treatment and extrapolations principles

The dataset is based on the high voltage electricity consumption mix given by NVE (2020), which is then transformed to medium and low voltage by using ecoinvent 3.8 – allocation, cut-off background processes.

 

Data collection period

2020

 

Data set generator

Generated by Ingunn Saur Modahl

 

References

NVE (2021): Hvor kommer strømmen fra? (Where does the electricity come from?) Norges vassdrags- og energidirektorat (Norwegian Water Resources and Energy Directorate), published 15.06.2020, updated 02.07.2021. Assessed 20.09.2021. Link: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/?ref=mainmenu#:~:text=Norge%20er%20en%20del%20av,hovedsak%20kom%20fra%20fornybare%20energikilder

Silva, M. and Modahl, I.S. (2019): The inventory and life cycle data for Norwegian hydroelectricity. Ostfold Research (now NORSUS), AR 01.19, public, May 2019 (based on AR 02.15 public memo). Link: https://norsus.no/publikasjon/the-inventory-and-life-cycle-data-for-norwegian-hydroelectricity/

 

Download dataset

Choose format

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er publisert som en inventar (for LCA eksperter) eller som en LCA resultat (for bedrifter)

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data

Søk