Electricity, Norwegian consumption mix, high voltage, to consumer

Product name

Electricity, Norwegian consumption mix, high voltage, to consumer

Reference flow

1 kWh

System boundaries

Consumption mixes for high voltage electricity used in Norway in 2020, based on high voltage electricity mix given by NVE (2021) (Norwegian Water Resources and Energy Directorate). This high voltage mix includes electricity production in Norway and in the countries Norway exchanges electricity with (Denmark, Sweden, Netherlands, Finland and Russia). Distribution network, direct emissions to air (sulfur hexafluoride, dinitrogen monoxide and methane) and electricity losses are accounted for, using ecoinvent data.

Wastes and end-of-life

Waste treatment is included in the background processes. Market processes for end-of-life treatment of infrastructure have been used. Cut-off modelling has been used, and no recycling credits have been included.

Use advice of the dataset

These datasets represent high voltage electricity used at consumer in Norway. Users should be aware to choose the correct voltage level. Ecoinvent 3.7.1 has been used for the background processes.

Technology description

Electricity from gas, coal, other fossil (assumed oil) and other renewable (assumed wood chips) have been assumed from combined heat and power plants. Hydro power imported from Sweden has been assumed as 100% run-of-river. Norwegian hydro power has been assumed as 76% reservoir and 24% run-of-river according to Silva and Modahl (2019).

Quality level

Good

Location

Norway

Geographical representativeness description

Calculation of the high voltage electricity mix is based on the following by NVE (2020): – Imported electricity is assumed produced in the country from which it is imported. – Exported electricity from Norway is assumed produced in Norway. – Import and export it is assumed that the electricity is crossing one country border only.

Quality level

Good

Reference year

2020

Time representativeness description

To calculate the Norwegian high voltage mix, the net import and export for each country has been calculated by the hour throughout one year and then summed (NVE 2020). The electricity mix is specific for Norway in 2020, while the background processes (electricity produced by different technologies using different energy carriers, transformation and distribution network) are from ecoinvent 3.7.1 and may be older.

Time quality level

Good

LCI method principle

Attributional

Other comments on methods approaches

Cut off for mass or energy flows

100% is included in the foreground modelling. For the background processes (electricity produced by different technologies using different energy carriers, transformation and transmission network), see ecoinvent 3.7.1 – allocation, cut-off.

Data treatment and extrapolations principles

The dataset is based on the high voltage electricity consumption mix given by NVE (2020), which is then transformed to medium and low voltage by using ecoinvent 3.7.1 – allocation, cut-off background processes.

Data collection period

2020

Data set generator

Generated by Ingunn Saur Modahl

References

NVE (2021): Hvor kommer strømmen fra? (Where does the electricity come from?) Norges vassdrags- og energidirektorat (Norwegian Water Resources and Energy Directorate), published 15.06.2020, updated 02.07.2021. Assessed 20.09.2021. Link: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/?ref=mainmenu#:~:text=Norge%20er%20en%20del%20av,hovedsak%20kom%20fra%20fornybare%20energikilder Silva, M. and Modahl, I.S. (2019): The inventory and life cycle data for Norwegian hydroelectricity. Ostfold Research (now NORSUS), AR 01.19, public, May 2019 (based on AR 02.15 public memo). Link: https://norsus.no/publikasjon/the-inventory-and-life-cycle-data-for-norwegian-hydroelectricity/

NorEnviro er etablert i regi av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) og NMBU og har som mål å øke bruk og gjenbruk av LCA-data. Dette gjennom å tilrettelegge for at LCA-data fra flere FOU- miljøer og bedrifter blir tilgjengeliggjort.

LCA-data blir brukt i LCA studier for å analysere miljøpåvirkninger av produkter, produktsystemer og tjenester. Dataene er strukturert på en bestemt måte slik at det kan bli brukt i LCA-software.

SØK I LCA-DATA

NorEnviro skal også være en arena som brukere og kunder av miljø- og ressursdata oppsøker for å finne frem til og få tilgang til data og kompetanse, og dermed gjøre det lettere å finne frem i jungelen av miljø- og ressursdata.

KATEGORIER

Søk i LCA-Data